Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Työpaikalla tulee olla ajantasaisena ylläpidettävä pelastussuunnitelma. Se pitää olla perehdytetty työntekijöille. Alla esimerkki logistiikkakeskuksen suunnitelman pääotsikoista:

  • Toiminnan ja riskien kuvaus
  • Toimintaorganisaatio
  • Toimintaohjeet häiriö- ja vaaratilanteita varten
  • Torjuntatoimenpiteet
  • Toimintaan liittyvät muut suunnitelmat.

Poistumistiemerkki tulee olla nähtävissä kaikilta käytäviltä, myös pimeällä ja sähkökatkosten aikana. Se voidaan varastoissa toteuttaa katosta ripustetuilla vaijereilla silloin, kun seinään kiinnitys ei ole mahdollista. Hätäpoistumiseen tarkoitetun oven on oltava avattavissa sisäpuolelta aina ilman avainta, tai se voi olla automaattisesti aukeava hälytyksen sattuessa. Varastoissa on huomioitava, että nosto-ovi ei kelpaa poistumistieksi.

Perustilanteessa varastoihin vaaditaan yksi 6 kg:n sammutin alkavaa 300 m2:ä kohden. Suositus on, että sammuttimelle ei ole 30 metriä pidempää matkaa. Sammuttimien ja muiden paloturvallisuuslaitteiden tarkastuksista on huolehdittava. Sammutusvesien talteenotto on järjestettävä.

Palo-ovia ei saa kiilata auki, eikä niiden sulkeutumisalueella saa olla sulkeutumista estäviä tavaroita. Savu- ja ilmanvaihtohormit nuohotaan säännöllisesti ja läpiviennit on tiivistetty − myös jälkikäteen tehtävien korjausten jälkeen.


Seuraavaksi