Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Tyypillisiä henkisiä kuormitustekijöitä ovat aikapaine, sisäisen liikenteen edellyttämä jatkuva valppaana olo sekä järjestelmien kehittymiseen liittyvien osaamisvalmiuksien ylläpito. Aina työ ei tarjoa riittävästi haasteita tai mahdollisuutta työtehtävien tai työvaiheiden vaihteluun.

Varastotyö voi olla hyvinkin itsenäistä, mutta usein varastotyöntekijä työskentelee yhteistyössä paitsi kollegojen myös myyjien ja kuljetusliikkeiden edustajien kanssa. On tärkeää, että työntekijä ymmärtää oman työnsä merkityksen osana kokonaisuutta ja on yhteistyökykyinen sekä -haluinen. Avoin, luottamuksellinen työilmapiiri on merkittävä hyvinvoinnin ja työmotivaation lähde sekä siten keskeinen voimavara työssä.


Seuraavaksi