Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Riippuvuus voi kehittyä mihin tahansa asiaan, aineeseen tai toimintaan, josta saa mielihyvää. Karkeasti riippuvuudet voidaan jakaa aineriippuvuuksiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin. Toiminnalliset riippuvuudet eroavat aineriippuvuuksista siten, että psykoaktiivisen aineen sijaan riippuvuus kehittyy tietyn toiminnan tuottamaan mielihyvään.

Toiminnallinen riippuvuus voidaan määritellä toistuvaksi toiminnaksi, joka aiheuttaa tekijälleen huomattavaa toimintakykyä heikentävää haittaa tai kärsimystä, ja jota tästä huolimatta pidetään yllä. Oleellisia ovat erityisesti käyttäytymismallin haitallisuus ja pitkittyneisyys.

Riippuvuuksien ehkäisy ja ongelmiin puuttuminen työpaikalla ovat osa työhyvinvointi- ja työturvallisuustyötä. Toimintatavoista tulee työpaikalla sopia yhteistyössä. Turvallinen työilmapiiri edistää avointa keskustelua ja ongelmien käsittelyä. Keskustelulla voidaan lisätä tietoa ja kiinnostusta riippuvuuksien vaikutuksista yksilöön ja työyhteisöön. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työpaikan tukena etenkin päihdeongelmien osalta.


Seuraavaksi