Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten johdosta varastotyössäkin osaamiselta vaaditaan nyt ja tulevaisuudessa erityisesti digitalisaatioon ja tekoälyyn pohjautuvaa osaamista. Digitalisaatio vaikuttaa työn rakenteisiin, luonteeseen ja kulttuuriin. Tiedon määrä, osaamisvajeet ja uuden oppimisen vaatimus ovat digitalisaation tuomia haasteita työpaikoilla.

Työpaikan osaamisen kehittämisessä on ennakoitava tulevaisuutta. Osaamisen johtaminen on jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien luomista koko henkilöstölle yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Tarvitaan osaamiskulttuuria, jossa ihmiset jakavat osaamistaan ja joka kannustaa hankkimaan uutta osaamista. Työhön liittyvä riittävä osaaminen vahvistaa työn hallinnan tunnetta ja ehkäisee haitallista kuormittumista. On tärkeää, että työntekijät voivat osallistua oman työnsä ja työprosessien kehittämiseen ja kokevat voivansa aidosti vaikuttaa.

Ohjeita työpaikan johdolle ja esihenkilölle muutostilanteissa

 • Kutsu henkilöstö tai asianosaiset kokoon ja kerro tilanteesta henkilökohtaisesti.
 • Tiedota usein, sovi tiedottamisen käytännöistä yhdessä, hyödynnä myös palavereita ja kehityskeskusteluja.
 • Tiedota realistisesti mutta kannustavaan sävyyn ja perustele.
 • Kuuntele, ole läsnä, anna osallistujille mahdollisuus ajatusten ja tunteiden ilmaisuun.
 • Suunnittele kohtaamisia, joissa muutosta käsitellään.
 • Laajenna osallistumismahdollisuuksia.
 • Mahdollista tilanteen pohtiminen pienryhmissä. Kytke ihmiset muutosprosessiin ja toisiinsa ja ota yhteiset ideat käsittelyyn.
 • Tue yhteistyötä ja kannusta siihen. Rakenna luottamusta, jatkuvasti.
 • Järjestä mahdollisuus kahdenvälisiin keskusteluihin.
 • Tartu ongelmiin rohkeasti. Uskalla puhua vaikeistakin asioista.
 • Hae apua ja tukea itsellesi omalta esihenkilöltä tai vertaistukea kollegoilta.
 • Rakenna luottamusta, näytä esimerkkiä. Sitoudu muutokseen. Toimi sovitulla tavalla.
 • Hyödynnä organisaation tukijärjestelmiä: työsuojelua, työterveyshuoltoa, henkilöstöhallintoa.

Seuraavaksi